Foppe Arjens de Vries (1805-1887)

Verder met de genealogische onderzoekingen, maar vandaag even een zijpaadje met een portret van iemand die weliswaar geen directe voorvader was, maar wel bijna!

Foppe Arjens Draisma de Vries, boekhouder

Ik heb al eerder geschreven over mijn overgrootmoeder Engeltje van der Velde (1850-1923). Bij het napluizen van haar voorgeslacht kwam ik als eerste bij haar ouders terecht, Eke Tjeerds van der Velde (1820-1893) en Blijke Arjens de Vries (1819-1891). Moeder Blijke was evenals haar man afkomstig uit het Friese dorp Achlum. Zij was het zesde kind van Arjen Joukes de Vries (1776-1850) afkomstig uit Mildam en Akke Foppes Dongjema (1781-1851), geboren in Almenum bij Harlingen. Van Blijkes vader Arjen Joukes weten we dat hij de schipper van Achlum was, zo wordt hij genoemd in Blijkes geboorteakte. Mogelijk was hij zelfs de beurtschipper die de vaste dienst onderhield tussen Achlum met Harlingen en Franeker.

Van Blijke zelf weet ik vrijwel niets, maar van haar oudste broer des te meer!
Foppe Arjens de Vries (1805-1887) moet een slimme en ondernemende jongen geweest zijn. Hij deed in elk geval twee dingen die van cruciaal belang zijn gebleken voor zijn verdere leven. Hij richtte met zijn oudere dorpsgenoot Ulbe Draisma een dakpannenfabriek op en in 1826 trouwde hij, op dezelfde dag als Ulbe, met Antje Boersma, een dochter van Ulbes vrouw uit een eerder huwelijk. Hij kwam op die manier in familierelatie te staan tot zijn compagnon Ulbe Draisma. In 1827 voegde Foppe bovendien de naam ‘Draisma’ aan de zijne toe, zodat hij voortaan door het leven zou gaan als Foppe Draisma de Vries.

Compagnon Ulbe Draisma had eveneens iets bijzonders gedaan door in 1811 in Achlum een verzekeringsmaatschappij op te richten. Het idee hierachter was dat boeren in Achlum en omgeving elkaar financieel zouden steunen bij calamiteiten: een onderlinge waarborgmaatschappij was geboren. Om een en ander goed te organiseren was Ulbes oog op de verstandige Foppe gevallen om deze maatschappij administratief te leiden. De boeren waren en bleven eigenaar en degene die wij nu ‘directeur’ zouden noemen, mocht slechts de titel van boekhouder dragen. Ulbe was de eerste boekhouder van deze maatschappij en na Ulbes plotselinge dood in 1830 werd Foppe Arjens zijn opvolger. Hij zou het bedrijf, de Onderlinge Brand Assurantie Sociëteit ‘Achlum’ tot op hoge leeftijd blijven leiden.

Beeldmerk van de Maatschappij Achlum (Bron: Vandevelde.net)

Inmiddels is het 2011. De verzekeringsmaatschappij uit Achlum heeft vele fusies en overnames achter de rug en is uitgegroeid tot de grootste verzekeringsmaatschappij van Nederland: Achmea.
Dit jaar gaat het bedrijf zijn 200-jarig bestaan vieren. Er komt in september een gedenkboek uit waar ongetwijfeld aandacht zal zijn voor de oprichters en natuurlijk ook voor Foppe, die ik toch voor een klein stukje ook tot mijn voorouders mag rekenen. Nou ja, we delen er een…

Met dank aan www.vandervelde.net voor de waardevolle informatie over Achlum en Foppe Arjens de Vries.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s